Որակի հսկողություն

ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

1) ԿԱՅՈՒՆ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՈՐԴԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ Գծերի միջոցով

2) ՏԱՐԲԵՐ Թեստավորման սարքավորումներ

3) ԱՅԼ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Վ PԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻՆ